Tuesday, February 3, 2009

NO. PENDAFTARAN KUMPULAN


KURSUS MANIKAYU - PENGENALAN

CADANGAN JADUAL KURSUS KEPIMPINAN MANIKAYU
(KURSUS PENGENALAN)

MASA
SESI
MINIT
TAJUK
0800 - 0830
30
Pendaftaran
0830 – 0900
30
Taklimat Kursus dan Pengenalan Jurulatih
0900 – 1000
160
TUJUAN DAN DASAR KEPENGAKAPAN
- Tujuan dan Dasar Persekutuan (Rujuk P.O.R. Bahagian II)
- Apa Itu Kepengakapan
- Definasi Kepengakapan
- Matlamat Berpengakap
- Prinsip Kepengakapan
1000 – 1030
30
REHAT
1030 – 1115
2
45
PERSETIAAN DAN UNDANG-UNDANG PENGAKAP
- Lafaz Persetiaan Pengakap (Rujuk P.O.R. Bahagian II)
- Undang-Undang Pengakap.
1115 – 1200
3
45
DASAR KEAGAMAAN
(Rujuk P.O.R. Bahagian III Seksyen V)
- Keahlian Terbuka kepada semua
- Galakan Amalan Keagamaan Ahli
- Tanggungjawab Pemimpin Kumpulan
1200 – 1245
4
45
REKOD DAN DOKUMEN KUMPULAN
- Pendaftaran dan Sijil Pendaftaran Kumpulan
- Pendaftaran Ahli, Yuran dan Kad Keahlian
- Tauliah Sementara dan Tauliah Tetap Pemimpin
- Inventori Kumpulan.
- Penggunaan Borang-Borang yang berkaitan.
1245 – 1430

105
REHAT, MAKAN DAN SOLAT
1430 – 1515
5
45
SKIMA LATIHAN KEPIMPINAN
- Objektif Latihan
- Skima Latihan Kursus Kepimpinan Manikayu
- Anugerah MANIKAYU.
1515 – 1600
6
45
SEJARAH KEPENGAKAPAN
- Riwayat Hidup B-P.
- Sejarah Penubuhan Pengakap Sedunia.
- Sejarah Pengakap di Malaysia
1600 – 1645
7
45
PAKAIAN SERAGAM PENGAKAP
- Pakaian untuk Pemimpin (L / W)
- Ahli-Ahli Pengakap (L / W)
- Pemakaian Lencana-Lencana
1645


MAJLIS PENUTUP DAN PENYAMPAIAN SIJIL
9w2obc@gmail.com

Friday, January 30, 2009

PERANCANGAN TAHUNAN UNIT PROGRAM

PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA
NEGERI KEDAH DARUL AMAN
TAHUN 2016.

Februari
1. Mesyuarat JK Unit Program Negeri Kedah (3 Februari, 2016)
2. Lencana Tertinggi Pengakap Remaja - Jaya Diri. ( Kem 25 - 27 hb.)

Mac
1. Ekspedisi Gunung Jerai 01/2014 ( 5 hingga 7 Mac, 2016)
2. Bengkel Penyediaan Laman Web PPM Daerah

April
1. Mesyuarat
2. Taklimat Pengakap Raja

Mei
1. Perhimpunan Pengakap Negeri Kedah
2. Bengkel Penyelarasan Skim Latihan / Lencana PM/PR dan PKK
3. Kem Pentarafan Pengakap Raja 2016
4. Istiadat Penganugerahan Pingat dan Bintang Kebesaran Pengakap

Jun
1. Istiadat Penganugerahan Sijil dan Lencana Pengakap Raja
2. Jambori Jengka di Kem Tengku Mahkota, Pahang

Julai
1. Tilawah Al Quran Peringkat Kebangsaan

Ogos
1. Ekspedisi Mendaki Gunung Jerai 02/2016

September


Oktober


November


Disember

BUTIRAN TUGAS (JOB DESCRIPTION):

MAJLIS PESURUHJAYA DAERAH,
PPM DAERAH PADANG TERAP.

PESURUHJAYA PENGAKAP DAERAH: TUAN OMAR BIN ETING
BERTANGGUNGJAWAB KEPADA: PESURUHJAYA PENGAKAP NEGERI.

Fungsi Pesuruhjaya Pengakap Daerah di daerahnya adalah secara am, bertanggungjawab kepada Pesuruhjaya Pengakap Negeri dan Ibu Pejabat Persekutuan Pengakap Malaysia, dengan kerjasama Persatuan Daerah di mana perlu untuk kebajikan, kemajuan dan latihan Pergerakan dan untuk dasar organisasi dan persatuan terutama:-

1. Untuk memberi sokongan, bimbingan dan nasihat kepada kumpulan-kumpulan Pengakap di dalam daerah dalam bidang-bidang berikut:-
a. Penyediaan rancangan-rancangan untuk memenuhi objektif kakitangan kumpulan-kumpulan dan pengurusan peribadi.
b. Perkembangan Pergerakan.
c. Program Muda / Remaja dan aktiviti-aktiviti latihan.
d. Harta dan pentadbiran.
e. Latihan Pemimpin.
f. Pentadbiran Kakitangan.
g. Pemasaran dan Promosi Pergerakan Pengakap.

2. Menggalakkan kemajuan kumpulan-kumpulan Pengakap dalam Daerah supaya setiap generasi muda berpeluang mengambil bahagian di dalam Pergerakan Pengakap.

3. Menyelia secara am aktiviti kumpulan-kumpulan Pengakap dalam Daerah Pengakap dan memastikan jawatankuasa kumpulan menyokong cadangan dan menerima laporan-laporan pencapaian mereka.

4. Bersama-sama dengan Pemimpin Kumpulan menilai pencapaian kumpulan tersebut.

5. Menyiasat dan menyelesaikan perselisihan di antara ahli-ahli Pergerakan sebagaimana diperlukan.

6. Memastikan Jawatankuasa Pengurusan ditubuhkan bagi setiap kem atau kawasan aktiviti di dalam Daerah dan bertindak sebagai Penasihat bagi Jawatankuasa Pengurusan.

7. Bekerjasama dan menjaga hubungan baik dengan lain-lain pertubuhan belia di dalam masyarakat khasnya Pandu Puteri, B.P, Scout Guild, Persaudaraan Pengakap Raja dan Pemimpin-Pemimpin Masyarakat amnya.

8. Memastikan semua Jawatankuasa Kumpulan hadir semasa perlantikan Pemimpin Kumpulan sebagai suatu yang diutamakan.

9. Melawat kumpulan-kumpulan dan memberi nasihat tentang cara menjalankan aktiviti sebagaimana yang tercatat di dalam 'Scouting for Boys', POR dan Buku Panduan Pengakap.

10. Berurusan dengan apa sahaja di bawah bidang kuasa beliau mengikut POR terutamanya dengan:-
10.1. Tauliah-tauliah.
10.2. Pangkat-pangkat terhormat.
10.3. Pendaftaran kumpulan.
10.4. Keahlian Pengakap dan ahli-ahli biasa.
10.5. Pingat-pingat dan anugerah-anugerah.

11. Mengawal semua pelawat Pengakap Kanak-Kanak, Pengakap Muda, Pengakap Remaja, ketika perkhemahan dan Kelana bertindak sebagai Penasihat dalam apa jua situasi. Sekiranya perlu perkara tersebut akan dilaporkan kepada Pesuruhjaya berkenaan.


PENOLONG PESURUHJAYA DAERAH (LATIHAN DEWASA) - PPD(LD)
BERTANGGUNGJAWAB KEPADA: PESURUHJAYA DAERAH

OBJEKTIF-OBJEKTIF UMUM:

Menasihat, memaju dan menjalankan perkhidmatan-perkhidmatan latihan, polisi-polisi dan latihan-latihan di dalam daerah untuk membantu Pesuruhjaya Daerah dalam mencapai objektif-objektif Pengakap Daerah.

TUGAS-TUGAS:
1. Menasihat kumpulan dan pemimpin-pemimpin bahagian dan pertubuhan Daerah dalam semua hal-hal latihan.

2. Menyokong secara aktiv Pasukan Latihan.

3. Menyimpan rekod latihan setiap Pemimpin di Daerahnya.

4. Memproses dan meluluskan semua permohonan-permohonan untuk menghadiri kursus-kursus Latihan Pemimpin.

5. Menggalak dan membimbing

Sunday, January 18, 2009

MAJLIS PESURUHJAYA PENGAKAP DAERAH

Pesuruhjaya Kehormat:
Tuan Haji Yahaya bin Haji Md. Isa, PJK.

Pesuruhjaya Pengakap Daerah:
Tuan Haji Omar bin Eting
Penolong Pegawai Pendidikan Daerah ( HEM )
Pejabat Pelajaran Daerah Padang Terap,
06300 Kuala Nerang.

Timbalan Pesuruhjaya Pengakap daerah / Penolong Pesuruhjaya Daerah ( Latihan )
Encik Mazlan bin Ali
Penolong Pegawai Pendidikan Daerah,
Pejabat Pelajaran Daerah Padang Terap,
06300 Kuala Nerang.

Penolong Pesuruhjaya Daerah ( Program )
Encik Shah Jahan bin Mohd. Nasser,
Penolong Kanan Ko-Kurikulum,
SK Kampong Belukar,
06300 Kuala Nerang.

Penolong Pesuruhjaya Daerah ( Pentadbiran )
Encik Osman bin Chain,
SMK Pedu,
06300 Kuala Nerang.

Penolong Pesuruhjaya Daerah ( Pengakap Remaja )
Tuan Haji  Nordin bin Ahmad,
SMK Kuala Nerang,
06300 Kuala Nerang.

Penolong Pesuruhjaya Daerah ( Unit Pengakap Kanak-Kanak)
Encik Aziyusnizam bin Abd. Aziz,
SK Kampong Belukar,
06300 Kuala Nerang.

Penolong Pesuruhjaya Daerah ( Pengakap Muda )
Encik Yahya Sufi bin Abdullah,
SMK Naka,
06750 Alor Setar.

Penolong Pesuruhjaya Daerah ( Biro Wanita )
Puan Rusnani bt. Arof,
SMK Dato' Syed Ahmad,
06300 Kuala Nerang.

Penolong Pesuruhjaya Daerah ( Tugas Khas )
Encik Mohamad @ Mohamad Yaakob bin Jusoh: - SU Program
Encik Fairus bin Chu Tan:
Encik Mohd. Mansor bin Kader : - Kewangan
Puan Rodziah bt. Othman: - QM Makanan
Tuan Haji Mohd. Fauzi bin Othman: - QM Makanan
Encik Roslan bin Samsu: - QM Alatan

PERANCANGAN AKTIVITI TAHUN 2016

Januari:
Mesyuarat Majlis Pesuruhjaya Daerah
KMK Pengenalan - 21 Februari, 2016.
Kursus Asas Pengakap Kelana -
Mesyuarat PLD Padang Terap.
Kursus Program Berkembar PPM Negeri Kedah

Februari:
Mesyuarat / Bengkel Pemimpin - Pendaftaran 2016 - 2.30 petang, PPD P. Terap
Penerangan / Bengkel Ujian Lencana Daerah Padang Terap
Ujian Lencana Tertinggi - Jaya Diri
Kursus Manikayu Pengakap - Pengenalan
Bengkel Ujian Sikap Pengakap Remaja

Mac:
Mesyuarat Majlis Pesuruhjaya
Ekspedisi Mendaki Gunung Jerai
KMK Peringkat 1
Kursus Kawad Kaki (Orientasi Pertandingan)

April:
KMK Peringkat 3 Bhg 1
Pertandingan Kawad Kaki Peringkat Daerah

Mei:
Mesyuarat Majlis Pesuruhjaya
Pertandingan Kemahiran Ilmu Pengakap 2016
KMK Peringkat 3 - Bhg 1

Jun:
Hari Keluarga Pantai Timur / Medan, Indonesia
KMK Peringkat 3 - Bhg 1

Julai:
Mesyuarat Majlis Pesuruhjaya
Kursus Pemadam Api / Bomba
KMK Peringkat 3 - Bhg. 2

Ogos:
Hari Pengakap
JOTA
KMK Peringkat 3 - Bhg. 2

September:
Mesyuarat Majlis Pesuruhjaya
Jamuan Hari Raya 2016.

Oktober:
Anugerah TANDA CEMERLANG 2016.

KENANGAN LAWATAN KPN KE KEDAH


Majlis Pesuruhjaya Pengakap Daerah Padang Terap mengalu-alukan rombongan lawatan Ketua Pengakap Negara ke Negeri Kedah Darul Aman. Pesuruhjaya Pengakap Daerah Padang Terap Encik Zakaria bin Md. Lazim bersama Encik Osman bin Chain, Penolong Pesuruhjaya Negeri menghadiri perjumpaan tersebut yang berlangsung di Hotel Seri Malaysia pada jam 9.00 pada 19 Januari, 2009. Tahniah dan terima kasih atas kesudian Dato' mendengar luahan rasa ahli-ahli di negeri Kedah ini.